Електронски информатор

Регистрација за електронски информатор

Доколку сакате редовно да Ве информираме за настаните, активностите и акциите за бесплатни прегледи на Специјална Болница по хируршки болести Филип Втори, регистрирајте се на нашиот ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР, едноставно пополнувајќи ги следните податоци: