Kлуб на срцево болни

Клуб на лица со ангина пекторис и заболување на коронарните крвни садови

Специјалната болница по хирушки болести „Филип Втори“ формира клуб кој ќе ги обедини лицата со ангина пекторис и заболување на коронарните крвни садови. Членовите ќе имаат можност да бидат во постојана комуникација со нашиот лекарски тим преку организирање на редовни средби, на кои ќе се информираат и  советуваат. Со максимален ангажман и стручност на нашите еминентни доктори, преку едукативни предавања навремено ќе ги дознаваат новините, ќе слушнат какви се светските искуства и како живее планетата која страда од болестите на срцето и крвните садови.Тоа ќе им овозможи во одредени ситуации самостојно да си помогнат, поквалитетно да го поминат секој нов ден, со што ќе се олесни животот и на нивните семејства како и на пошироката заедница.  Доколку сакатe да бидете дел од клубот пријавете се овде и дајте му живот на Вашето срце.